Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản Sử dụng của thongtinsuckhoe.net! Trang Điều khoản Sử dụng này xác định các quy định và điều kiện mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các nội dung, hình ảnh, biểu đồ, logo và tài liệu khác trên trang web thongtinsuckhoe.net được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Mọi quyền sở hữu và quyền sử dụng được bảo lưu cho chúng tôi và các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Trách nhiệm sử dụng

Bạn đồng ý sử dụng trang web thongtinsuckhoe.net chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web để gây hại, quấy rối, lạm dụng, hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Bạn cũng không được tạo ra hoặc truyền tải bất kỳ nội dung gây phân biệt, xúc phạm hoặc vi phạm đạo đức công cộng.

Nội dung bên thứ ba

Trang web thongtinsuckhoe.net có thể chứa liên kết hoặc thông tin từ các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính xác hoặc tính xác thực của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và tương tác với các trang web bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và là trách nhiệm của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý và bảo mật theo quy định của chính sách quyền riêng tư.

Giới hạn trách nhiệm

Trang web thongtinsuckhoe.net và tất cả các thông tin, dịch vụ và nội dung khác được cung cấp “như đã có” mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các thông tin trên trang web.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào về điều khoản sẽ được cập nhật trên trang web này và có hiệu lực ngay khi được đăng tải.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: buiqv.1996@gmail.com hoặc số điện thoại: 0971372096.